top of page

Nieuws

Voorschriften en attesten

 

De inname van medicatie vergt een regelmatige medische controle. Alle voorschriften worden meegegeven tijdens de consultatie. Uw arts zal samen met u bespreken hoe vaak u op controle dient te komen en zal dan voldoende voorschriften meegeven tot de volgende consultatie of huisbezoek.

Het telefonisch vragen naar voorschriften (of via mail) wordt  vanaf 01/04/2023 dan ook geweigerd door de artsen.

We hopen hiermee onder andere de druk op onze telefoonlijn en op het secretariaat te ontlasten.

 

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor :

  • Een voorschrift voor een behandeling vb. kinesitherapie

  • De aanvraag van een onderzoek vb. radiografie

  • Het invullen van allerhande attesten vb. sportattest

  • het opmaken van een afwezigheidsattest

Samenwerking Praktijk Pluspunt en Dokter Luc Merckx

Beste patiënten,

Gezien de toenemende werkdruk hebben we besloten om vanaf 14/11/2022 onze krachten te bundelen om u op die manier een zo optimaal mogelijke zorg te bieden.

Voortaan zullen we gebruik maken van een gezamenlijk secretariaat en agendasysteem.

Wel blijft elke dokter werken in de eigen praktijk en behoudt ieder zijn eigen telefoonnummer.

De samenwerkende huisartsen hebben inzage in uw medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim.  Indien u uitsluitend inzage door uw eigen arts wenst, dient u dit te melden.

bottom of page