top of page

Nieuws

29/09/2023

Nieuwe huisarts in opleiding (HAIO)

 

We namen vorige week afscheid van Dr. Cleonice Bauwens.

We wensen haar veel succes met het vervolg  van haar opleiding.

Vanaf oktober ‘23 verwelkomen we een nieuwe HAIO in ons team, Dr. Amanda Morell Fonseca.

 

Meer info kan je hier vinden.

 

09/05/2023

Welkom Tina, onze nieuwe verpleegkundige!

 

Wij zijn als praktijk continu op zoek naar manieren om de zorg die we bieden te verbeteren .

We kiezen er daarom voor om ons team uit te breiden met Tina, een verpleegkundige.

Tina kan enkele taken uit onze handen nemen zodat wij meer tijd krijgen om kwalitatieve zorg te bieden. 

 

Jullie zullen bij haar terecht kunnen voor bijvoorbeeld bloedafnames, preoperatieve onderzoeken, het uitspoelen van de oren, verwijderen van hechtingen, wondzorg en nog veel meer.

Uiteraard verloopt dit steeds in nauwe samenwerking met de artsen en zal je na een onderzoek, bij de arts terecht kunnen voor de bespreking van de resultaten.

 

Meer info over hoe dit in zijn werk zal gaan, vind je hier. 

Wij zijn er alvast van overtuigd dat Tina een waardevolle aanvulling zal zijn van ons team en we hopen dat jullie, onze patiënten, hier de vruchten van zullen plukken.

 

We kijken alvast uit naar jullie feedback!

 

01/04/2023

Voorschriften en attesten

 

De inname van medicatie vergt een regelmatige medische controle. Alle voorschriften worden meegegeven tijdens de consultatie. Uw arts zal samen met u bespreken hoe vaak u op controle dient te komen en zal dan voldoende voorschriften meegeven tot de volgende consultatie of huisbezoek.

Het telefonisch vragen naar voorschriften (of via mail) wordt  vanaf 01/04/2023 dan ook geweigerd door de artsen.

We hopen hiermee onder andere de druk op onze telefoonlijn en op het secretariaat te ontlasten.

 

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor :

  • Een voorschrift voor een behandeling vb. kinesitherapie

  • De aanvraag van een onderzoek vb. radiografie

  • Het invullen van allerhande attesten vb. sportattest

  • het opmaken van een afwezigheidsattest

14/11/2022
Samenwerking Praktijk Pluspunt en Dokter Luc Merckx

Beste patiënten,

Gezien de toenemende werkdruk hebben we besloten om vanaf 14/11/2022 onze krachten te bundelen om u op die manier een zo optimaal mogelijke zorg te bieden.

Voortaan zullen we gebruik maken van een gezamenlijk secretariaat en agendasysteem.

Wel blijft elke dokter werken in de eigen praktijk en behoudt ieder zijn eigen telefoonnummer.

De samenwerkende huisartsen hebben inzage in uw medisch dossier, met inachtname van het beroepsgeheim.  Indien u uitsluitend inzage door uw eigen arts wenst, dient u dit te melden.

bottom of page