top of page
Psychologie & psychotherapie

HUISREGLEMENT

 

Voorschriften en attesten

 

De inname van medicatie vergt een regelmatige medische controle. Alle voorschriften worden meegegeven tijdens de consultatie. Uw arts zal samen met u bespreken hoe vaak u op controle dient te komen en zal dan voldoende voorschriften meegeven tot de volgende consultatie of huisbezoek.

Het telefonisch vragen naar voorschriften (of via mail) wordt  vanaf 01/04/2023 dan ook geweigerd door de artsen. We hopen hiermee onder andere de druk op onze telefoonlijn en op het secretariaat te ontlasten.

 

Een persoonlijk contact met de dokter is eveneens noodzakelijk voor :

 • Een voorschrift voor een behandeling vb. kinesitherapie

 • De aanvraag van een onderzoek vb. radiografie

 • Het invullen van allerhande attesten vb. sportattest

 • het opmaken van een afwezigheidsattest

Gemiste afspraken

 

Wegens het stijgende aantal patiënten die zonder te verwittigen niet aanwezig zijn op hun afspraak, zien we ons genoodzaakt een aantal maatregelen te treffen. Dit om kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden aan al onze patiënten. Gelieve het huisreglement hieronder te raadplegen voor een goede verstandhouding. Hartelijk dank voor het begrip.

 

Door het betreden van onze praktijk of bij contactname gaat u automatisch akkoord met de onderstaande regels:

 • Kom steeds op tijd!

 • Indien u minder dan 10 minuten te laat bent, kan u nog door de dokter gezien worden. Uw consult zal dan wel korter duren, gelieve hiermee rekening te houden.

 • Bent u meer dan 10 minuten te laat, dan zal u een nieuwe afspraak moeten maken zodat onze andere afspraken niet in het gedrang komen.

 • Wanneer u niet op uw afspraak kan komen, vragen wij u tijdig te annuleren zodat een andere patiënt nog geholpen kan worden.

 • Indien u een afspraak niet annuleert, wordt dit genoteerd in het dossier en zal u bij een eerste en tweede keer een verwittiging via mail ontvangen.

 • Wanneer u 3 keer niet op uw afspraak verschijnt zonder te verwittigen zijn wij genoodzaakt de behandelingsrelatie te beëindigen.

 

 

Algemene regels

 • Wij gaan respectvol om met onze patiënten en verwachten dat onze patiënten respectvol omgaan met het team van praktijk Pluspunt. Hier hoort ook onze medische secretaresse bij.

 • Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn/haar gedrag niet acceptabel is.

 • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen of grof taalgebruik. 

 • Wij tolereren geen diefstal en vandalisme en doen hiervan altijd aangifte bij de politie. Kosten hiervan zullen in rekening gebracht worden;

 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendom in het pand of het buitenterrein.

 • Het gebruik van mobiele telefoons, laptops, tablets e.d. zijn toegelaten maar mogen geen overlast veroorzaken.

 • U mag niet fotograferen of filmen zonder toestemming.

 • Drugs, roken, alcoholgebruik en wapenbezit zijn niet toegestaan.

 • Wij tolereren geen enkele vorm van geweld of levensbedreigingen en zullen de behandelingsrelatie beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.

 • Bij ernstige vormen van verbale en fysieke agressie en bedreiging wordt steeds aangifte bij de politie gedaan.

Ons team:

Sophie 2022 zwart-wit_edited.jpg

dr. Sophie De Cauwer
+Huisarts

Ingeborg.jpg

Ingeborg Van Soye
+Seksuoloog

+Psychotherapeut

Naomi Pieters
+Podologe

Foto Eline.jpg

dr. Eline Thyssen
+Huisarts

Chiara werkfoto (4).jpg

dr. Chiara Somers   +Huisarts i.o.

Fien_edited.jpg

Fien De Mulder
+Diëtiste

bottom of page