top of page

Psychologie & Psychotherapie

Eender welke klacht, vraag of lijden kan het aanknopingspunt vormen voor psychologische begeleiding of psychotherapie. Soms gebeuren er dingen in een mensenleven die ons uit evenwicht brengen of het dagelijks functioneren en communiceren bemoeilijken of verhinderen, Men kan kampen met angst, schuldgevoelens, twijfels, stemmingsschommelingen, verdriet, minderwaardigheidsgevoel, gebrek aan energie en levenslust, een algemeen gevoel van onbehagen enz. Het is dan belangrijk dat u op een veilige manier op zoek kan gaan naar de oorsprong van bepaalde gevoelens en gedragingen om deze samen stap voor stap aan te pakken.

Ook kleuters, kinderen of opgroeiende tieners kunnen nood hebben aan psychologische bijstand. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, thuis en/of onder leeftijdsgenoten, vertelt zaken die u verontrusten of worstelt met angsten, ontwikkelingsmoeilijkheden of andere  of andere emotionele problemen.

Voor meer info klik op de foto.

Ingeborg.jpg

Ingeborg Van Soye

Psychotherapeute

Seksuologe

bottom of page